Електронско вођење књига васпитно образовног рада.

Подршка за модел: "Б", "Године узлета", Медицинске сестре.
Као саставни део Е-вртића можете користити и модул за евиденцију стручног усавршавања на нивоу установе уз могућност генерисања личних извештаја као и збирних извештаја на нивоу установе.